საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან

საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან

საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან 2021-10-11 19:00:00
თსუ (TSU)თსუ (TSU)

საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, 11 ოქტომბერს, გაიმართა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი შეხვედრა სტუდენტებთან და პროფესორებთან. შეხვედრის მიზანი იყო ფსიქიკური სირთულეების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერა - მათი საჭიროებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და პრობლემის გადაჭრის გზების განსაზღვრა.

შეხვედრაზე დაისვა კონკრეტული საკითხები: ფსიქიკური ჯანმრთელობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებში - ძირითადი სირთულეებისა და საჭიროებების კვლევის შედეგების გაცნობა; თსუ-ის საკონსულტაციო ცენტრის როლი ახალგაზრდების ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სირთულეების გადაჭრაში - ცენტრის მიმდინარე პროექტის გაცნობა და სამომავლო გეგმების განხილვა.

შეხვედრა ჩაატარეს: ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა თამარ გაგოშიძემ, ასისტენტ პროფესორმა მარიამ ფანჯიკიძემ, ასისტენტ პროფესორმა ქეთი მოსაშვილმა.