2021 წლის 1 ივნისს განხორციელდა E-PSY-ს პროექტის კონსორციუმის წევრების ვირტუალური შეხვედრა

2021 წლის 1 ივნისს განხორციელდა E-PSY-ს პროექტის კონსორციუმის წევრების ვირტუალური შეხვედრა

2021 წლის 1 ივნისს განხორციელდა E-PSY-ს პროექტის კონსორციუმის წევრების ვირტუალური შეხვედრა2021-01-06

2021 წლის 1 ივნისს განხორციელდა E-PSY-ს პროექტის კონსორციუმის წევრების ვირტუალური შეხვედრა

021 წლის 1 ივნისს განხორციელდა E-PSY-ს პროექტის კონსორციუმის წევრების ვირტუალური შეხვედრა, რომლის მსვლელობისას განხილულ იქნა პროექტის სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი სამუშაო პაკეტების განხორციელების საკითხი: სტუდენტთა საჭიროებათა კვლევის დასრულება, საინფორმაციო ვიზიტების განხორციელება პოლონეთის და რუმინეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებში, ხარისხის კონტროლის გეგმის შესრულება, საქართველოს პარტნიორ უნივერსიტეტების მიერ ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრებისთვის ტექნიკის შესყიდვის განხორციელება, ინფორმაციის დისემინაცია, ა.შ.