2021 წლის 29 სექტემბერს განხორციელდა E-PSY პროექტის კონსორციუმის წევრების ვირტუალური შეხვედრა

2021 წლის 29 სექტემბერს განხორციელდა E-PSY პროექტის კონსორციუმის წევრების ვირტუალური შეხვედრა

2021 წლის 29 სექტემბერს განხორციელდა E-PSY პროექტის კონსორციუმის წევრების ვირტუალური შეხვედრა0000-00-00

2021 წლის 29 სექტემბერს განხორციელდა E-PSY პროექტის კონსორციუმის წევრების ვირტუალური შეხვედრა

2021 წლის 29 სექტემბერს განხორციელდა E-PSY პროექტის კონსორციუმის წევრების ვირტუალური შეხვედრა. შეხვედრის მსვლელობისას განხილულ იქნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეულის დაგეგმვის და განხორციელების საკითხი.