2021 წლის 18 თებერვალს ჩატარდა E-PSY პროექტის კონსორციმის წევრების მორიგი ვირტუალური სამუშაო შეხვედრა

2021 წლის 18 თებერვალს ჩატარდა E-PSY პროექტის კონსორციმის წევრების მორიგი ვირტუალური სამუშაო შეხვედრა

2021 წლის 18 თებერვალს ჩატარდა E-PSY პროექტის კონსორციმის წევრების მორიგი ვირტუალური სამუშაო შეხვედრა2021-02-18

2021 წლის 18 თებერვალს ჩატარდა E-PSY პროექტის კონსორციმის წევრების მორიგი ვირტუალური სამუშაო შეხვედრა

2021 წლის 18 თებერვალს ჩატარდა E-PSY პროექტის კონსორციმის წევრების მორიგი ვირტუალური სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრის მსვლელობისას განხილული იყო პროექტის პირველი კვარტლის სამუშაო პაკეტები და მათი შესრულების ვადები. დაიგეგმა შესაბამისი აქტივობები (ადგილობრივი ფსიქოლოგიური სერვის ცენტრების შესწავლა, სტუდენტების საჭიროებების კვლევა, ევროპელი პარტნიორების საუკეთესო პრაქტიკების შესწავლა).