საერთაშორისო კონფერენცია „ სტუდენტური ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა და მენტალური ჯანმრთელობის საკითხები“

საერთაშორისო კონფერენცია „ სტუდენტური ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა და მენტალური ჯანმრთელობის საკითხები“

დეტალურად ნახვა
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე

დეტალურად ნახვა
10 ოქტომბერს აღინიშნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე

10 ოქტომბერს აღინიშნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე

დეტალურად ნახვა
ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების შექმნა სტუდენტებისთვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების შექმნა სტუდენტებისთვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

დეტალურად ნახვა
ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების შექმნა სტუდენტებისთვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში E-PSY
ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო ცენტრები სტუდენტებისთვის

ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების შექმნა სტუდენტებისთვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში E-PSY

ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების შექმნა სტუდენტებისთვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში E-PSY (617980-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP) E-PSY პროექტის (განხორციელების პერიოდი – 2021-2023 წწ.) ზოგადი მიზანია სტუდენტებისთვის სოციალური და ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ფსიქოლოგიური კონსულტაციების ცენტრების შექმნის გზით

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო ცენტრები სტუდენტებისთვის

აქტუალური პრობლემები სტუდენტებში

მაკრიდესის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, სტუდენტების 60% განიცდის სტრესის მაღალ დონეს, რაც გამოწვეულია სტუდენტური ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტით

რეგიონალური ჩართულობა

რეგიონები სადაც ხორციელდება პროექტი

კონსორციუმი შედგება 9 უმაღლესი სასწავლებლისგან, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ამრიგად, პროექტი მოიცავს არა მხოლოდ დედაქალაქ თბილისში მდებარე უნივერსიტეტებს, არამედ ქვეყნის 7 სხვადასხვა რეგიონის უნივერსიტეტები.

კონსორციუმი: