10 ოქტომბერს აღინიშნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე

10 ოქტომბერს აღინიშნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე

View in detail
Establishment of Psychological Counselling Centers at Georgian HEIs for Students (E-PSY)

Establishment of Psychological Counselling Centers at Georgian HEIs for Students (E-PSY)

View in detail
Establishment of Psychological Counselling Centers at Georgian HEIs for Students E-PSY
Psychological counseling centers for students

Establishment of Psychological Counselling Centers at Georgian HEIs for Students E-PSY

Establishment of Psychological Counselling Centers at Georgian HEIs for Students E-PSY (617980-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP) ​​​​​​​ The overall aim of the E-PSY project (implementation period - 2021-2023) is improvement of student services at Georgian HEIs by means of establishing psychological counselling centers for students at target partner universities in all regions of Georgia.

Psychological counseling centers for students

Current problems in students

According to a study by Macrides, 60% of students experience high levels of stress caused by various aspects of student life

Regional involvement

Regions where the project is implemented

The consortium consists of 9 higher education institutions from different regions of Georgia. Thus, the project includes not only universities located in the capital Tbilisi, but also universities in 7 different regions of the country.